Cenník poistného pri bezškodovom priebehu
Komunálna poisťovňa, a.s.
Motocykle
Objem motora (cm3) Poistné bez živla Poistné so živlom Poistné s vyšsím krytím
0 - 50 31.7 EUR 33.6 EUR 41.5 EUR
51 - 350 42.6 EUR 45.2 EUR 52.2 EUR
351 a viac 75.4 EUR 80 EUR 85.1 EUR

Automobily
Objem motora (cm3) Poistné bez živla Poistné so živlom Poistné s vyšsím krytím
0 - 1300 88.9 EUR 94.5 EUR 105.3 EUR
1301 - 1400 106.6 EUR 113.5 EUR 121.4 EUR
1401 - 1800 113.5 EUR 120.5 EUR 126.5 EUR
1801 - 1900 122.1 EUR 129.8 EUR 135.5 EUR
1901 - 2500 157 EUR 166.8 EUR 168.3 EUR
2501 a viac 178.9 EUR 190.5 EUR 188.5 EUR

  Údaje o klientovi  
    Poistník (platiteľ poistného)   Poistený (vlastník vozidla)   Držiteľ (prevádzkovateľ)  
    (osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu)  (vyplňte ak je odlišný od poistníka)  (vyplňte ak je odlišný od poistníka)
    
Fyzická osoba (občan)         SZČO (živnostník)         Právnická osoba      
(napr. leasingová spoločnosť)  
  Titl. Meno a Priezvisko /
Obchodné meno


  Adresa / Sídlo
 
  Korešpondenčná adresa
(nevyplňovať ak sa zhoduje s trvalou)
  Rodné číslo / IČO
(RC bez '/', SZCO zadava IČO)
  číslo OP (Občianskeho preukazu)
  Mobil / Tel  č.
  E-mail
                               
                                 
  Doplňujúce údaje o firme
    Meno a priezvisko konateľa
  Zapísaná v Obchodnom registri Okr. Súdu
  Rodné číslo konateľa
  Oddiel:
  Číslo OP konateľa
  Vložka číslo:
  Adresa konateľa
   
 
               
                                 
  Doplňujúce údaje o firme
    Rodné číslo SZČO
  Číslo živnostenského registra
 
                                 
  Údaje o vozidle    Limity, spôsob platenia poistného
    Evidenčné číslo EČV (ŠPZ)
(nevyplňovať ak sa jedná o prepis mimo okres)
    Číslo karosérie VIN
  Krytie na živote /
na majetku
5 mil./ 2 mil. €
5 mil./ 1 mil. €
 
  Séria a číslo veľkého OEV (TP)
(nevyplňovať ak sa jedná o prepis)
Max. rýchlosť vozidla  
km/h
 
  Továrenská značka (napr. BMW) 
Zdvihový objem valcov
cm3
  Obchodný názov (napr. 330i Touring)
Najväčší výkon motora
kW Spôsob platenia

 
  Rok výroby (RRRR)
Najväčšia prípustná celková hmotnosť  
kg
  Kategória vozidla (napr. M1)
Druh paliva (benzin, nafta, iné) 
 
  Počet miest na sedenie
Farba
 
                             
       
    Doplňujúce údaje  
     Počet škodových udalostí za posledných 36 mesiacov (3r.)
 (počítaju sa všetky škody Vami spôsobené, kde ste boli uvedený ako vinník alebo spoluvinník nehody)
  Spôsob využívania vozidla:
           
 
    Pripoistenie rozšírených asistenčných služieb  
       
   
    Požadujete PZP vrátane krytia voči živlu a úrazu
(akciová cena pre BMWklub je bez živla)
              
 
     
               
   
Nick na BMWklube (ak máte registráciu)
Odporučil
Informácia pre finančného agenta:
 
     
   
    Uveďte začiatok poistenia novej zmluvy (DD/MM/RRRR)
(ak sa jedná o prepoistenie dátum sa musi zhodovať s pôvodným zač. poist.)
Preposlať kópiu na email:
   
   
       
    Informácie o sprostredkovateľovi  
     Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" potvrdzujete, že ste sa oboznámili s: Formulárom o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Informáciami pre klienta a potenciálneho klienta, Obchodnými podmienkami portálu, Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi.