Zoznam poistovní

 

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A.,pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí: 0850 888 100
Asistenčná služba: +421 2 49 20 59 95

 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 122 222
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 49 24 06 67
Asistenčná služba: +421 2 52 93 31 12

 

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6, 811 06 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 02 29 29 29 29
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 29 29 29 29
Asistenčná služba: +421 2 29 29 29 29

 

ČSOB Poistovňa a.s.
Vajnorská 100/B, 831 04, Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 311 312
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 48 24 88 00
Asistenčná služba: +421 2 44 45 00 50

 

Generali Slovensko poisťovaňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 111 117
Hlásenie škodových udalostí zo zahranicia: +421 2 58 27 66 66
Asistenčná služba: + 421 2 58 57 22 66

 

Groupama Garancia poisťovaňa, a.s.

P. O. Box 32, Miletičova 21, 820 05 Bratislava 25
Hlásenie škodových udalostí SR: 02 20 85 48 54
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 20 85 48 54
Asistenčná služba: +421 2 20 85 45 04

 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 111 566
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 63 53 22 36
Asistenčná služba: 18 118

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 111 577
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 63 53 22 36
Asistenčná služba: 18 118

 

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Štúrova 27, 042 80 Košice
Hlásenie škodových udalostí SR: 055 68 26 222
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia : +421 2 20 81 18 11
Asistenčná služba: +421 2 44 45 30 97

 

UNION poisťovaňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 111 211
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 20 81 18 11
Asistenčná služba: +421 2 20 81 18 11

 

UNIQA poisťovňa, a.s.

Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Hlásenie škodových udalostí SR: 0850 111 400
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 68 24 92 11
Asistenčná služba: +421 2 58 25 21 88

 

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
Hlásenie škodových udalostí SR: 02 57 889 902
Hlásenie škodových udalostí zo zahraničia: +421 2 57 88 99 02
Asistenčná služba: +421 2 20 66 42 20

 

.