Chcete najlacnejšie PZP tu zistíte ako a kedy možete vypovedať poistnú zmluvu

Kedy podať výpoveď súčasnej poistnej zmluvy:
Zadajte dátum začiatku súčasnej poistnej zmluvy: (DD.MM.RRRR)


Tlačivo univerzálnej výpovede poistnej zmluvy v PDF (178KB)

Stiahnuť tlačivo

Ak chcete poistenie auta za výhodnejšie sadzby, ako Vám v súčastnosti ponúka Vaša poisťovňa, je potrebné, aby ste do svojej poisťovňe zaslali výpoveď poistnej zmluvy.

Poistná zmluva sa vypovedá k výročnému dňu poistenia, teda ku dňu účinnosti zmluvy čo je obvykle dátum uzatvorenia poistenia.

Ak je Vaša poistná zmluva uzatvorená na technický rok (napr. od 24.3.2008-24.3.2009), výpoveď poistnej zmluvy je potrebné Vášmu súčasnému poisťovateľovi doručiť najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom poistenia.

Ak je Vaša zmluva uzatvorená na kalendárny rok t.j. do 31.12. výpoveď poistnej zmluvy je potrebné doručiť vašej poisťovni najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom poistenia t.j. do 18.11.

V tento deň musí mať Vaša poisťovňa túto výpoveď k dispozícii.

Výpoveď možno podať osobne, alebo doporučene poštou.

V prípade poistnej zmluvy na dobu určitú nie je potrebne vyššie uvedenú výpoveď posielať.

Tlačivo výpovede poistnej zmluvy v PDF (98KB)

Stiahnuť tlačivo

Univerzálna výpoveď poistnej zmluvy

Používa sa pri vypovediach z týchto dôvodov: