Kontakt

Insia Consult s.r.o.
Člen siete INSIA

Kontakt
Mobil: (+421) 915 793 822
Fax: (+421) 41 723 23 23
E-mail: skypco@insia.sk

Kancelária
Nám. Martina Benku 12,
811 07 Bratislava

Zápis v registri Národnej banky Slovenska pod číslom: 133235

IČO: 35 886 188
DIČ: 2021837378

Sídlo:
Kukučínova 46, 831 02 Bratislava

BMWfans SK group